Wat is migraine

Veel wetenschappers zijn het er nog steeds niet over eens wat migraine nu precies is. De één spreekt over een hersenziekte de ander over een aandoening. En ook de verklaringen over migraine lopen sterk uit een. Zo is er een enorme lijst met mogelijke oorzaken van migraine.

Veel mensen voelen voor een aanval spanning in nek en schouders. Door deze spanning kan er onvoldoende bloed en zuurstof naar het hoofd. Het resultaat hiervan is dat het hoofd gaat bonken, kloppen of steken. Naast deze verschijnselen zijn er ook andere symptomen van migraine.

Er bestaat een korte migraine-test. Deze test bestaat uit drie vragen waarmee je kunt beoordelen of je wel of geen migraine hebt. Als je twee van de drie vragen met ja beantwoordt dan kun je migraine hebben. De studie die hierover is gedaan is gepubliceerd in Neurology. De test heet ID Migraine.

ID migraine
Het betreft de volgende drie vragen:

  1. Heeft jouw hoofdpijn jouw activiteiten gedurende de laatste drie maanden voor één dag of meer beperkt?
  2. Wordt je misselijk of heb je buikpijn wanneer je hoofdpijn hebt?
  3. Ben je gevoelig voor licht wanneer je hoofdpijn hebt?

Is je antwoord op bovenstaande vragen vooral nee dan betreft het waarschijnlijk geen migraine. Raadpleeg in ieder geval je huisarts.

Migraine komt veel voor, het is samen met spanningshoofdpijn de meest voorkomende soort hoofdpijn. Ongeveer 3 miljoen Nederlanders lijden aan migraine, per dag maken ongeveer 70.000 van hen een migraineaanval door. Een migraine-aanval bestaat uit verschillende fasen: de waarschuwingsfase, de aurafase, de hoofdpijnfase en de herstelfase. 

Sommige mensen hebben “slechts” één of een paar migraineaanvallen per jaar, anderen hebben iedere maand of zelfs wekelijks last van migraineaanvallen. Dit heeft uiteraard een enorme impact op het sociaal en maatschappelijk leven. In principe kan iedereen migraine krijgen, toch zie je het binnen bepaalde families vaker terug wat wijst op een erfelijke factor. Migraine komt zowel bij mannen als vrouwen voor, maar vrouwen hebben er 2 tot 3 keer vaker last van dan mannen. Dit is voor een groot deel te verklaren door lichamelijke en hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Ongeveer 1 op de 10 vrouwen heeft tijdens haar menstruatie last van migraine, dit wordt ook wel hormonale migraine genoemd. Wanneer voor deze vrouwen alle migrainedagen per jaar bij elkaar worden opgeteld, komen ze uit op minstens één maand per jaar migraine! Ook kinderen kunnen last hebben van migraine. In Nederland zijn er ongeveer 200.000 kinderen onder de 16 jaar die last van migraineaanvallen hebben. De klachten die kinderen hebben bij migraine verschillen van de klachten die volwassenen doormaken. Ook duurt een aanval bij kinderen over het algemeen korter.

Naast migraine bestaan er nog veel andere soorten hoofdpijnen. Een lijst van veel voorkomende hoofdpijnen kun je vinden in de over migraine en andere soorten hoofdpijnen

MENU