De vier fasen van migraine

Een migraineaanval bestaat uit vier fasen, die niet bij iedereen alle vier even sterk voorkomen. Tussen de aanvallen kunnen er kortere of langere perioden liggen.

Waarschuwingsfase (Prodromale fase)
Bij ongeveer een op de vijf migrainepatiënten kondigt de aanval zich ruim van tevoren aan. De signalen kunnen heel verschillend zijn, maar per individu gaat het vaak om dezelfde voortekenen. Soms al een paar dagen voor een aanval, maar vaak ook enkele uren en vlak van tevoren. Je bent de dag voor de aanval bijvoorbeeld erg prikkelbaar, vlak voor de aanval zie je bleek en je moet steeds gapen. Het is belangrijk dat je de signalen leert herkennen, om op tijd actie te kunnen ondernemen.

Aurafase
Ongeveer vijftien procent van de migrainepatiënten krijgt auraverschijnselen: kortdurende neurologische storingen. Je zicht is verstoord, je handen of vingers tintelen, je ervaart krachtverlies of spraakstoornissen. Een aura ontstaat meestal geleidelijk en duurt gemiddeld tien minuten tot een uur. De verschijnselen verdwijnen wanneer de hoofdpijn komt opzetten.

Hoofdpijnfase
Dit is de fase van de bonzende hoofdpijn. Bij veel mensen gecombineerd met misselijkheid en braken, diarree, plus overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Deze fase kan 4 uur duren, maar ook 3 etmalen.

Herstelfase
De hoofdpijn neemt af. Vaak val je nu in slaap en word je later wakker zonder of met slechts lichte hoofdpijn. Veel mensen zijn dan nog een paar dagen snel vermoeid en licht geprikkeld. Het duurt gemiddeld één tot twee dagen voor je helemaal hersteld bent van een migraineaanval.

Wat maakt nou dat ons lichaam migraine doet? De oorzaken van migraine die vaak genoemd worden zijn zeer uiteenlopend. Ik heb al deze genoemde oorzaken van migraine voor je op een rijtje gezet.

 

 

MENU