Oorzaken van migraine

In de literatuur en in de verschillende onderzoeken die gedaan zijn komen veel mogelijke oorzaken naar voren:

 • Erfelijke aanleg
  Mensen met een erfelijke aanleg voor migraine hebben continu een verlaagde drempel voor prikkels, zoals bijvoorbeeld extreme vermoeidheid. Deze verlaagde prikkeldrempel veroorzaakt niet altijd direct een migraineaanval, maar maakt de kans erop wel aanzienlijk groter. Migraine kan zowel via de vader als de moeder geërfd worden.
 • Emotionele factoren
  Emoties, en dan met name heftige negatieve emoties, kunnen een migraineaanval uitlokken. Voorbeelden zijn: depressie, zorgen, ruzie, stress, irritaties of rouw.
 • Lichamelijke factoren
  Extreme vermoeidheid, grote lichamelijke inspanning, een verminderde weerstand en slaaptekort zijn voorbeelden van lichamelijke factoren die een migraineaanval kunnen opwekken. Ook zijn er mensen die juist alleen in het weekend migraine krijgen omdat ze dan uitslapen of uit hun werkritme zijn.
 • Invloed van hormonen
  Deze uitlokkende factor is met name van toepassing op vrouwen. Hormonale schommelingen als gevolg van menstruatie, eisprong (ovulatie), zwangerschap of overgang kunnen de kans op een migraineaanval vergroten. Deze vorm wordt ook wel hormonale migraine genoemd. Bij gebruik van de anticonceptiepil kan de migraine verergeren of juist verminderen. En tijdens de zwangerschap en na de overgang kunnen de klachten verminderen. Er zijn vrouwen die tijdens de zwangerschap volledig migraine vrij zijn, terwijl anderen juist dan hun eerste aanvallen hebben of juist veel meer migraine hebben.
 • Geneesmiddelen
  Het is bekend dat bepaalde geneesmiddelen de kans op het krijgen van migraine verhogen. Het gaat dan vooral om de volgende groepen medicijnen: anticonceptie (hormonen), bloedvat verwijdende medicijnen (nitraten), slaapmedicatie en sommige antibiotica. Lees verder in mijn blog over migraine en medicijnen.
 • Omgevingsprikkels
  Sterke prikkels als fel en/of flikkerend licht, hard geluid/lawaai, sterke geuren en tabaksrook kunnen een migraineaanval in de hand werken.
 • Voeding
  Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen het eten en/of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het krijgen van migraine. Toch geven veel mensen aan dat ze het idee hebben dat er wel een relatie is. Wel is bekend dat te weinig eten, te onregelmatig eten, het overslaan van maaltijden en teveel alcohol en cafeïne een migraineaanval kunnen stimuleren.
 • Weersomstandigheden
  Een lage zuurstofdruk, dus bijvoorbeeld hoog in de bergen, kan een aanval van migraine uitlokken net als hevig onweer, luchtdrukverschillen, storm, hitte, kou en een airco.
 • Kinderen
  Factoren die vooral bij kinderen een aanval kunnen uitlokken zijn: scherp licht of flikkerend licht van bijvoorbeeld tv of beeldschermen, ingespannen huiswerk maken, conflictsituaties, stress, lichamelijke inspanning. het overslaan of uitstellen van maaltijden.

Het is een enorme waslijst van dingen die aanleiding kunnen geven tot migraine. Het verschilt vaak van persoon tot persoon wat de precieze veroorzaker of ‘trigger’ is om een migraineaanval te krijgen. Bovenstaande lijst zie ik niet als oorzaak maar als trigger. Triggers die het proces van migraine in gang zetten. 

De reguliere behandeling zet in op met name het aanpakken van de verschillende triggers. Mijn aanpak richt zich op het achterhalen van de achterliggende oorzaak van jouw migraine.

MENU