Behandeling van migraine

Op de pagina oorzaken van migraine staan veel triggers genoemd die een migraine aanval kunnen uitlokken. Sommige triggers zijn eenvoudig op te sporen en te vermijden anderen niet. Echter de aanvallen blijven bestaan omdat de triggers het proces migraine in gang zetten maar niet de onderliggende oorzaak zijn.

De pijn beheersen tijdens een aanval

De medicijnen die tegenwoordig worden voorgeschreven voor mensen met migraine zijn grofweg in twee groepen onder te verdelen.

  1. Medicijnen die een migraine aanval stoppen die al is begonnen. Deze medicijnen lijken het beste te werken als het zo snel mogelijk na de start van een aanval wordt ingenomen.
  2. Medicijnen om het aantal migraine aanvallen te verminderen.

Veel mensen gebruiken verschillende medicijnen tegelijk. Vaak ook zonder dat de huisarts hiervan op de hoogte is. Soms is het zo dat verschillende medicijnen niet bij elkaar passen of elkaar zelfs tegenwerken. Een gesprek hierover met je huisarts of apotheker kan hierin meer duidelijkheid geven. Als je veelvuldig medicijnen gebruikt bestaat er de mogelijkheid op medicijnafhankelijke migraine. De afhankelijkheid die ontstaat, wordt gekenmerkt door gewenning en ontwenning. Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen (gewenning). En als je stopt met slikken krijg je klachten (ontwenning). In het begin helpen de medicijnen of pijnstillers goed. Maar na verloop van tijd werken ze steeds korter en minder goed. De neiging van veel mensen is dan om er nog meer van te nemen. Dit zorgt er echter ook voor dat ze steeds meer klachten krijgen.

Het voorkomen van aanvallen
Bij hele hevige of langdurende aanvallen of wanneer je heel vaak een aanval hebt die niet goed te behandelen is met de reguliere medicijnen wordt soms overgegaan tot een preventieve behandeling met medicijnen. Dit zijn medicijnen die dagelijks moeten worden ingenomen. De meeste medicijnen zijn middelen tegen andere kwalen. Vaak is bij toeval ontdekt dat ze ook een gunstige werking hebben op migraine.

Mijn aanpak van migraine
Net als jij had ik last van migraine – wel meer dan dertig jaar – en heb ik van alles geprobeerd om er vanaf te komen. Totdat ik mij ging richten op de achterliggende oorzaak met als resultaat dat ik nu al heel lang migrainevrij ben. Inmiddels ben ik al jaren werkzaam als therapeut. In mijn praktijk help ik mensen via mijn aanpak met het op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak van hun migraine.

 

MENU