Migraine voor mannen

Zowel mannen als vrouwen kunnen last hebben van migraine. Het valt me altijd op dat ik echter meer artikelen over migraine specifiek voor vrouwen tegenkom dan voor mannen. Mannen deze is speciaal voor jullie.

Maar hoe zit dat eigenlijk met migraine bij mannen?

Een aantal weken geleden schreef ik een blog over de Migraine Buddy App (www.demigrainespecialist.nl/migraine-app/) Met gegevens uit deze app hebben ze verschillen tussen mannen en vrouwen verder onderzocht. Zo blijkt uit de gegevens dat migraine minder vaak voorkomt bij mannen (10,3%) dan bij vrouwen (23,1%). Het onderzoek bevestigde ook dat mannen minder en korter last hebben van migraine. Ze ervaren minder pijn en een aanval duurt in de regel ongeveer een uur korter dan bij vrouwen. Ook hebben mannen gemiddeld 6 aanvallen per maand in plaats van 7.

Uit de gegevens van de Migraine Buddy App komt ook naar voren dat mannen met migraine vaker gedeprimeerd zijn en overgevoeliger zijn voor licht. Vrouwen zijn juist overgevoeliger voor nare geurtjes en zijn vaker misselijk. Mannen nemen minder vaak medicijnen voor migraine (53%) dan vrouwen (60%) en praten minder over hun klachten.

Het blijkt dat plotselinge weersveranderingen bij zowel mannen als vrouwen een belangrijke uitlokker zijn. Veranderingen in luchtvochtigheid, temperatuur en luchtdruk blijken bij beide groepen migraine te kunnen veroorzaken. Vrouwen wijzen weersveranderingen vaker aan als oorzaak dan mannen, die op hun beurt vooral lichamelijke inspanning als start van een migraine aanval zien.

Onderzoek met een MRI-scanner in 2012 (gepubliceerd in Brain www.academic.oup.com/brain ) liet al zien dat er verschillende hersengebieden betrokken zijn bij mannen en vrouwen die migraine hebben. Bij vrouwen blijkt er een grotere overlap te zijn tussen pijnnetwerken en de emotionele hersencentra, waardoor de pijnervaring als het ware wordt versterkt.

Bij mannen is dit niet zo, wat kan verklaren waarom ze minder pijn ervaren en er minder over praten. Mannen vertonen juist een veranderde activiteit in het beloningssysteem van de hersenen. Dit zou een verklaring kunnen geven voor de grotere bevattelijkheid voor depressie tijdens een migraineaanval, maar dat weten de onderzoekers nog niet zeker.

Als ik kijk naar mijn ervaring in de praktijk, dan zie ik ook het beeld dat er meer vrouwen met migraine zijn dan mannen. En ook bij mannen is de oorzaak van de migraine opsporen en oplossen dé oplossing om van hun migraine af te komen.

Ook mannen hebben hun overtuigingen met betrekking tot migraine met uitzondering van die ene. Die ene overtuiging die bij vrouwen moeilijk om te buigen is. Migraine komt door de hormonen. Mannen hebben net als vrouwen hormonen. Alleen zien mannen hormonen niet als oorzaak of trigger van hun migraine.

Hieronder het ervaringsverhaal van David, dit verhaal en nog vier anderen zijn te lezen in mijn boek over migraine.

David

David is een stoere, sterke man; er komt echt iemand binnen als hij mijn praktijk betreedt. Hij maakt grapjes over van alles en vooral over zichzelf. Hij lijkt het leven niet al te serieus te nemen. Zelf lacht hij hartelijk om zijn grappen. Ik merk dat ik in het begin nog beleefd glimlach, maar dat op den duur niet meer kan opbrengen. De grapjes doen op een of andere manier gewoon pijn.

De sfeer tussen David en mij wordt een beetje ongemakkelijk. Ik vertel hem maar eerlijk wat de grapjes met me doen. Hij wordt stil en zegt dan als een klein jongetje: ‘Ik maak altijd overal maar een grapje van, dan hoef ik de werkelijkheid niet te horen.’

David zit al jaren in een soort overlevingsstand. De meeste dagen is hij zich daar niet bewust van, maar tijdens een migraineaanval heeft hij het gevoel dat hij moet overleven. ‘Ik merk soms dat ik dat niet eens wil. Dan denk ik: was ik maar dood, dan hoefde ik dit nooit meer mee te maken.’

Ook bij David paste ik de techniek van regressie toe (terug naar het ontstaan van de migraine). David kwam terug bij zijn geboorte. Hij zat klem in het geboorte kanaal. Het was een hectisch gebeuren. Zijn moeder was in paniek, het was haar eerste bevalling. De huisarts was in paniek, het was ook zijn eerste keer dat hij in zijn eentje een bevalling ging begeleiden. Uiteindelijk werd het ziekenhuis gebeld en werd zijn moeder met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Na veel gedoe werd David geboren. Doordat hij zo sterk was, had hij het overleefd. Zijn lichaam bleef echter nog altijd in de overleefstand. Hij wist niet hoe hij zijn lichaam in de leef-stand kon zetten.

In een drietal sessies hebben we de overleef-modus omgebogen naar de meer ontspannen leef-modus. En nu een jaar later gaat het goed met David. Een enkele keer heeft hij nog een aanval, maar niet zo heftig als voorheen. Toen ik aan hem vroeg of hij daar nog verder mee aan de slag wilde zei hij: ‘Nee Bertha, het is goed zo. Als ik een aanval heb, weet ik nu dat ik het wel overleef. Er is geen paniek meer. Het is ook een signaal dat ik over mijn grenzen ben gegaan en weer teveel in de overleefstand ben gaan zitten.’

Wil je meer weten over mijn aanpak van migraine? Download dan gratis mijn e-book. Ook voor mannen!

MENU