Migraine en jouw omgeving

Deze blog is eigenlijk niet voor jou maar voor jouw omgeving geschreven.

Op internet is veel informatie te vinden over migraine. Deze informatie is eigenlijk altijd alleen gericht op de mensen die zelf migraine hebben. Maar…. migraine heb je niet alleen! Daarom in deze blog een verzameling van tips en adviezen voor mensen die in hun directe omgeving iemand hebben, een partner, broer, zus, vriendin, vriend, zoon, dochter of collega, die met migraine te maken heeft.

Als ik een migraine aanval had vond ik het super fijn om helemaal alleen gelaten te worden. Mijn vriend kwam zo nu en dan vragen of hij iets kon doen en het enige antwoord was nee. Voor hem was het niet leuk om alleen maar lijdzaam toe te kunnen zien, voor mij was het juist fijn dat hij mij met rust liet. Kortom bespreek met je omgeving wat voor jou wel en niet fijn is.

Voor een partner, gezins- en/of familieleden maar voor ook vrienden, kennissen en collega’s kan het lastig zijn om met iemand om te gaan die regelmatig last heeft van migraine. Veelal komen er gevoelens van onmacht, verdriet en frustratie om de hoek kijken. Je wilt van alles doen om te helpen maar je hebt het gevoel dat dat niet gaat. Voor de omgeving is het belangrijk te weten dat zij wel degelijk een ondersteunende rol kunnen spelen.

Mensen die regelmatig last hebben van migraine kunnen te maken krijgen met gevoelens van angst, boosheid, onzekerheid, verdriet maar ook schuldgevoel en onbegrip vanuit de omgeving omdat migraine geen ‘zichtbare’ klacht is.

Hieronder volgen een aantal tips en adviezen om met de migraine van iemand in jouw omgeving om te gaan:

Herken én erken de klachten van de ander en geef dit ook aan bij die persoon

· Gun de ander de ruimte om een aanval te doorstaan

· Gun de ander ruimte en tijd om te herstellen van een aanval

· Maak afspraken over wat je wel en niet opvangt en doet voor degene met migraine

· Probeer niet te kritisch te zijn naar de ander, oordeel en veroordeel niet

· Voorkom het betuttelen van degene met migraine

· Adviseer de ander om (professionele) hulp te zoeken en ondersteun hem/haar daarbij waar nodig. En aan de andere kant worden mensen met migraine soms ook overspoeld met goed bedoelde adviezen en raad waar ze niet altijd iets mee kunnen of willen.

Bij bovenstaande tips staat degene met migraine centraal, maar minstens zo belangrijk ben jezelf. Omgaan met iemand (in uw naaste omgeving) die regelmatig last heeft van migraine, kost jou waarschijnlijk ook de nodige energie. Daarom volgen er nu een aantal tips die specifiek betrekking hebben op de omgeving:

· Zoek informatie over migraine zodat je bepaald gedrag kunt verklaren

· Betrek niet alle reacties van de ander op jou persoonlijk, iemand met veel pijn kan soms geïrriteerd, onredelijk of zelfs agressief reageren

· Zoek zelf steun bij mensen in jouw omgeving, zodat jij ook jouw hart kunt luchten en overbelasting bij jezelf kunt voorkomen

· Geef jouw eigen grenzen aan, helpen is prima maar overleg wat je wel en niet aankunt

· Vraag de eventueel ingeschakelde professionele hulp om tips en informatie hoe je het beste om kunt gaan met de klachten van de desbetreffende persoon

· Zijn er kinderen? Leg ze uit wat er aan de hand is en geef ze voldoende aandacht.

Misschien kun je dit blog doorsturen naar je omgeving of kan het aanleiding zijn om in gesprek te gaan met je omgeving. Vaak denken we te weten hoe het voor een ander zal zijn door er over in gesprek te gaan blijkt de werkelijkheid toch vaak iets anders in elkaar te steken.

Veel van bovenstaande tips komen overigens van de website: alles weten over hoofdpijn (www.alleswetenoverhoofdpijn.nl)

Wil je meer weten over migraine en hypnotherapie? Download dan mijn gratis e-book.

MENU